Káva a zákazy její konzumace

Káva a muslimové


Káva se stala náhradním nápojem při spirituálních příležitostech jako náhrada zakázaného vína.Konzumaci kávy muslimové na krátkou dobu zakázali na počátku 16. století, ale zákaz byl rychle zrušen. V době, kdy byla káva využívána súfijskou větví Islámu, byla káva zkušebně užívána v Mecce. Následně byla káva shledána kacířskou látkou, a její výroba a spotřeba byly trestány. Později se káva zakázala v Osmanské říši (předchůdci dnešního Turecka) ediktem sultána Murada IV.

Káva v křesťanském světě

Jelikož byla káva považována za muslimský nápoj, byla zakázána její konzumace u Etiopských ortodoxních křesťanů. Zákaz pití kávy byl zrušen až v roce 1889. Nyní je káva v Etiopii považována za národní etiopský nápoj, který mohou konzumovat lidé všech náboženství.
Káva však ještě zdaleka nevyčerpala všechny své zákazy. Například v Anglii byla káva konzumována příslušníky rebelantských politických kruhů, což vedlo k plošnému zákazu pití kávy.

Káva a její zákazy v dnešní době

Co se týče zákazů kávy v dnešní době, jako příklad poslouží Církev Ježíše Krista posledních dnů. Podle věrouky této církve káva škodí zdraví svými účinky fyzickými i psychickými. Toto tvrzení vychází z Mormonské zdravotní nauky vytvořené v roce 1833 zakladatelem Mormonů Josefem Smithem. Smithova kniha Slovo moudrosti, která je mj. základem Mormonské zdravotní nauky, sice nezmiňuje přímý zákaz konzumace kávy, ale hovoří o nevhodnosti teplého nápoje pro břicho, což je interpretováno jako zákaz konzumace kávy a čaje.
Také někteří příslušníci Adventistické církve se též vyhýbají konzumaci nápojů obsahujících kofein. Podle jejich učení církev žádá po svých členech, aby se vyvarovali pití čaje, kávy a konzumace dalších stimulantů.

Studie provedené na adventistech odhalily sice malou, avšak statisticky významnou souvislost mezi spotřebou kávy a úmrtností způsobenou ischemickou srdeční chorobou a jinými kardiovaskulárními chorobami.